Microsoft Excel

FUNKCE

Funkce SUMA

 • formátování buněk – číselný formát 
 • zadávání funkce SUMA 
 • sčítání jen vybraných buněk
 • formátování buněk – formát měna 
 • ruční sčítání buněk 
 • kopírování funkce SUMA tažením buňky 

Funkce PRŮMĚR

 • zadávání funkce PRŮMĚR 
 • kopírování funkce PRŮMĚR tažením buněk 
 • význam nuly vs. prázdné buňky při používání funkce PRŮMĚR 
 • formátování buněk – zobrazení desetinných míst 
 • průměr jen z vybraných buněk 

Funkce POČET A POČET2

 • význam a využití funkcí
 • vysvětlení rozdílu mezi nimi
 • postup zadávání funkcí

Funkce MINIMUM a MAXIMUM

 • význam a využití funkcí 
 • postup zadání funkcí 
 • maticové zadání funkcí MINIMUM a MAXIMUM

Funkce CONCATENATE A TEXTJOIN

 • význam a využití funkcí 
 • vysvětlení rozdílu mezi nimi 
 • postup zadání obou funkcí 
 • ukázka čtyř praktických příkladů jejich využití

NÁSTROJE

Kopírování formátu

 • význam a využití nástroje
 • kopírování formátu jedné buňky nebo oblasti buněk
 • vícenásobné kopírování formátu

Filtrace dat 

 • význam a využití nástroje filtrování dat 
 • jednoduché filtrování 
 • víceúrovňové filtrování 
 • filtrování podle barev písma a buněk 
 • filtrování pomocí matematických příkazů 
 • filtrování textu a kalendářních údajů 

Řazení dat

 • význam a využití nástroje řazení dat v Excelu 
 • jednoduché řazení 
 • víceúrovňové řazení 
 • řazení podle barev písma a podbarvení buněk 

GRAFY

Paprskový graf

 • využití paprskového grafu
 • tvorba paprskového grafu

 OSTATNÍ

Jak vytvořit tabulku v Excelu

 • vkládání dat a formátování tabulky 
 • zalamování textu 
 • slučování a rozdělování buněk 
 • minigrafy
 • podmíněné formátování 
 • tisk 

 

Pin It on Pinterest