Tag Archives: rychlá fakta

#6 RF – Dodání zboží na dálku

#6 Rychlá fakta – UCE: Dodání zboží na dálku Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo mimo území EU a provozovnu pouze v jednom členském státě, zboží

Vice

#2 RF – Paušální daň – koho se týká a jak se platí

#2 Rychlá fakta – UCE: Paušální daň – koho se týká a jak se platí Do paušálního režimu je možné se zaregistrovat od 1. do 10. ledna prostřednictvím oznámení správci daně. Uplatnit paušální daň může OSVČ, pokud v daném zdaňovacím období: Má pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč příjmy osvobozené, příjmy, které nejsou

Vice

Pin It on Pinterest