Tag Archives: SPSS

Práce s výstupy SPSS 3. část – Output: Pivotace

Obsah videa: Transpozice (přehození) řádků a sloupců (0:28) Vrstvy (1:05) Video: Úprava tabulek 3. Pivotace Poněkud zvláštní, nic moc neříkající výraz. Angličtina nám trochu napovídá, že se jedná o nějaké otáčení. Ti, co už se setkali s kontingenčními tabulkami (Pivot Tables), už asi víc než jen tuší. V podstatě budeme mít co dočinění s pivotními

Vice

Práce s výstupy SPSS 2. část – Output: Formátování tabulek

Obsah videa: Formátování textu (0:16) Formátování buňky (1:26) Formátování tabulky (2:45) Vytvoření šablony tabulky (7:42) Další úpravy formátu tabulky (11:27) Video: Úprava tabulek 2. Formátování tabulek 2.1 Formátování textu Aktivujeme tabulku poklepáním, v nabídce klikneme na View – Toolbar. Zobrazí se nám lišta s nástroji pro úpravu tabulky. Pro text ve vybraných buňkách zde můžete

Vice

Práce s výstupy SPSS 1. část – Output: Obecné úpravy tabulek

Obsah videa: Označení obsahu (1:05) Přesun řádků, sloupců (4:25) Seskupování (6:28) Skrytí části tabulky (7:50) Zobrazení pomocné mřížky (9:08) Možnosti zobrazení názvů tabulek a proměnných (9:40) Najít/nahradit (11:06) Vložení nadpisu, komentáře, poznámky (12:09) Video: Práce s výstupy Většinu výstupů v Outputu budete mít ve formě tabulek (tzv. pivotních tabulek), méně pak ve formě grafů. V

Vice

Pracovní prostředí SPSS 2. část – Výstupové okno

Obsah videa: orientace v Outputu (0:24) export dat (4:47) Video: 2. Výstupové okno (Output) Do Outputu se vám budou generovat veškeré výsledky procesů a analýz od frekvenčních tabulek po grafy a textová hlášení. Zkrátka cokoli v SPSS provedete se zaznamená do výstupového okna. Tyto výsledky (tabulky, grafy) můžete různě editovat, upravovat jejich vzhled, apod. V

Vice

Pracovní prostředí SPSS 1. část – Datové okno

Obsah videa: charakteristiky proměnných: name (1:47), type (2:46), width (4:11), decimals (4:18), label (6:00), values (8:00), missing (15:52), columns (17:59), align (18:20), measure (18:32), role (22:01) Video: Odkazy: Série videí o Dotazování a tvorbě datové matice Pracovní prostředí SPSS Nyní se před námi nachází prázdné datové okno. Ve skutečnosti v SPSS rozlišujeme čtyři typy oken:

Vice

Základní orientace v SPSS

Obsah videa: otevření souborů v spss (0:19) vkládání dat (2:22) Video:   Otevření souboru SPSS a vložení dat Vezmeme to opravdu od Adama, takže mírně pokročilí nechť se nezlobí a rovnou se přesunou k dalším částem. 1. Otevření souboru V případě, že se vám podařilo úspěšně nainstalovat program SPSS a nyní jste dospěli do fáze,

Vice

Pin It on Pinterest