Účetnictví a daňová evidence

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ

#1 Rozvaha

 • jak rozvaha vypadá
 • z čeho se skládá a jak se sestavuje
 • k čemu slouží 
 • jak s ní pracujeme

#2 Druhy účtů a princip účtování

 • co je to účet a jak vypadá
 • k čemu slouží a jak se na něj účtuje
 • druhy účtů – rozvahové, výsledkové, podrozvahové, závěrkové
 • účetní osnova

MZDY A PERSONALISTIKA

#1 Mzdy – základní výpočet

 • nástup nového zaměstnance
 • formuláře spojené se zaměstnáním
 • komplexní příklad
 • postup výpočtu mezd
 • měsíční přehledy zaměstnavatele
 • účtování mezd – předpisů i úhrad
 • praktické tipy pro kontrolu správnosti

e-Neschopenka

 • odkdy bude platit
 • jak bude fungovat
 • způsob oznamování zaměstnavateli
 • způsob oznamování OSSZ
 • postup při DPN kratší než 14 dní
 • postup při DPN delší než 14 dní

DPH – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

#1 Úvod do DPH – Co je DPH, princip, účtování

 • Co je DPH – princip
 • daňová povinnost
 • nárok na odpočet
 • zdaňovací období
 • sazby DPH
 • nadměrný odpočet
 • základy účtování DPH
 • názorné příklady

#2 Úvod do DPH – Nejdůležitější pojmy

 • osoba povinná k dani
 • osoba nepovinná k dani
 • osoba neusazená v tuzemsku
 • ekonomická činnost
 • plátce, neplátce, osoba registrovaná v JČS
 • identifikovaná osoba
 • místo plnění
 • osvobozená plnění
 • dodání zboží do EU, vývoz
 • pořízení zboží z EU, dovoz

DPH – základní princip (kompletní postup)

 • vysvětlení principu účtování 
 • daň na vstupu a daň na výstupu
 • komplexní příklad na základní tuzemská plnění
 • vyplnění formuláře daňového přiznání
 • vyplnění formuláře kontrolního hlášení
 • jak a kam zaplatit DPH?
 • analytické účtování na účtu 343

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DPFO Příklad 1 – Zaměstnání + pronájem

 • vyplnění DPFO pomocí daňového portálu krok za krokem
 • příjmy ze zaměstnání dle §6
 • příjmy z pronájmu dle §9
 • jak evidovat příjmy
 • jak uplatnit výdaje
 • kdy se vyplatí skutečné výdaje a kdy výdaje procentem z příjmů
 • do kdy, jak a kam podat daňové přiznání

RYCHLÉ TIPY

Rychlý tip 1 – Určení místní příslušnosti

 • určení místní příslušnosti fyzických a právnických osob
 • vyhledávací formulář na webu finanční správy

Pin It on Pinterest