Microsoft Word

Číslování stránek

  • číslování až od určité strany – vytváření oddílů
  • střídání číslovaných a nečíslovaných částí

Tvorba obsahu 

  • hierarchie nadpisů
  • vytvoření stylů
  • víceúrovňové číslování
  • propojení číslování se styly a tvorba obsahu

Jak napsat formální dopis ve Wordu

  • rozložení a náležitosti formálního dopisu 
  • formátování odstavce
  • záhlaví – vkládání obrázku 

 

Pin It on Pinterest