SPSS

Zde jsou uvedena veškerá témata z kategorie o SPSS a jejich stručný obsah. Pro přesměrování na dané video klikněte na jeho název.


Základní orientace v SPSS

 • otevření souborů v spss
 • vkládání dat

Pracovní prostředí 1. část

 • charakteristiky proměnných

Pracovní prostředí 2. část

 • orientace v Outputu
 • export dat

Práce s výstupy 1. část – Output: Obecné úpravy tabulek

 • Označení obsahu
 • Přesun řádků, sloupců
 • Seskupování
 • Skrytí části tabulky
 • Zobrazení pomocné mřížky
 • Možnosti zobrazení názvů tabulek a proměnných
 • Najít/nahradit
 • Vložení nadpisu, komentáře, poznámky

Práce s výstupy 2. část – Output: Formátování tabulky

 • Formátování textu
 • Formátování buňky
 • Formátování tabulky
 • Vytvoření šablony tabulky
 • Další úpravy formátu tabulky

Práce s výstupy 3. část – Output: Pivotace

 • Transpozice (přehození) řádků a sloupců
 • Vrstvy

Frequencies (četnosti)

 • třídění I. stupně
 • frekvenční tabulky

Pin It on Pinterest