Tag Archives: účetnictví

#9 RF – SPECIFIKA KATEGORIÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK

#9 Rychlá fakta: Specifika kategorií účetních jednotek MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKY nepodléhají povinnému auditu nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát nemusí sestavovat výkazy o peněžních tocích a výkazy o změnách ve vlastním kapitálu MALÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY – neauditované nejsou povinny zveřejnit výkaz zisků a ztrát mohou sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu MALÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY –

Vice

#8 RF – KATEGORIZACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

#8 Rychlá fakta: Kategorizace účetních jednotek                                     AKTIVA                           OBRAT                      ZAMĚSTNANCI MIKRO                     9 mil. Kč                         18 mil. Kč                              10 MALÁ                       9-100 mil. Kč                

Vice

#7 RF – Kdo může být účetní jednotkou?

#7 Rychlá fakta: Kdo může být účetní jednotkou? PRÁVNICKÉ OSOBY – korporace, fundace nebo ústavy ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY A JEDNOTKY – které jsou povinny vést účetnictví, pokud na území ČR podnikají, případně provozují činnost podle zvláštních právních předpisů organizační složky státu – ministerstva, soudy, státní zastupitelství, NKÚ, Kancelář senátu, Kancelář poslanecké sněmovny a další FYZICKÉ OSOBY

Vice

DPFO 2022 – hlavní činnost, elektronické podání

Letos budou všem podnikatelům založeny datové schránky. Daňová přiznání tak bude nutné pro mnohe lidi letos poprvé podat elektronickou formou. V následujícím videu uvidíte vyplnění formuláře daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, včetně formulářů přehledu OSVČ pro sociální a zdravotní pojištění. Obsah: uplatnění výdajů procentem z příjmů vyplnění formuláře DPFO vyplnění přehledu OSVČ

Vice

Úvod do účetnictví – Náklady, výnosy a výkaz zisků a ztrát

Náklady a výnosy patří k účtování každé účetní jednotky – podíváme se na vysvětlení těchto pojmů, které jsou často chybně zaměňovány s pojmy příjem a výdaj. Ukážeme si, jak se na výsledkových účtech účtuje, jak se zisk nebo ztráta vykazuje ve výkazu zisků a ztrát a jakým způsobem se promítnou náklady a výnosy do rozvahy.

Vice

Př. DPH #10.1 – Dodání zboží na dálku (e-shop)

Ukázka postupů v případě prodeje zboží na dálku prostřednictvím online e-shopu se spotřebním zbožím – zvláštní režim jednoho správního místa. Rozdíl oproti osvobozenému dodání zboží do jiného členského státu EU osobě registrované k dani podle §64 ZoDPH. Obsah: prodej zboží na dálku zvláštní režim jednoho správního místa dodání zboží do jiného členského státu EU Video:

Vice

Úvod do DPH #10 – Místo plnění u zboží

První část teorie k místu plnění představuje zboží – dodání zboží i pořízení zboží z jiného členského státu, v tuzemsku, i ve vztahu k třetím zemím. Obsah: dodání zboží bez přepravy/s přepravou na palubách dopravních prostředků s instalací a montáží dodání nemovité věci plynu, elektřiny, tepla a chladu prodej zboží na dálku zvláštní režim jednoho

Vice

Úvod do DPH #9 – Míst plnění – význam

Úvodní slovo k rozsáhlejší kapitole DPH – místu plnění. Vysvětlení obecně, co to je a co znamená správné určení místa plnění. Také si řekneme, na jaké faktory se musíme ohlížet při určování místa plnění. Obsah: význam místa plnění obecně faktory ovlivňující určení místa plnění na co si dávat pozor Video: Předchozí díl: Úvod do DPH

Vice

Pin It on Pinterest