Tag Archives: účetnictví

Úvod do DPH #9 – Míst plnění – význam

Úvodní slovo k rozsáhlejší kapitole DPH – místu plnění. Vysvětlení obecně, co to je a co znamená správné určení místa plnění. Také si řekneme, na jaké faktory se musíme ohlížet při určování místa plnění. Obsah: význam místa plnění obecně faktory ovlivňující určení místa plnění na co si dávat pozor Video: Předchozí díl: Úvod do DPH

Vice

Úvod do DPH #7 – Náležitosti daňových dokladů

V tomto videu si vysvětlíme vše ohledně daňových dokladů – především jejich podstatné náležitosti a jak se liší od zjednodušených daňových dokladů, zálohových faktur, proforma faktur nebo opravných daňových dokladů. Obsah: co je daňový doklad kdo ho vystavuje a kdy co musí obsahovat jak se archivují co je zjednodušený doklad a jaké má náležitosti rozdíl

Vice

Úvod do účetnictví – druhy účetních knih

Účetní knihy slouží k zobrazení, vyhledávání, filtrování, porovnávání a kontrolování různých účetních případů. V tomto dílu se blíže podíváme na různé druhy účetních knih a evidencí, které v účetnictví používáme, ukážeme si, jak vypadají, čím se od sebe jednotlivé účetní knihy liší a vysvětlíme si princip práce s nimi. Obsah: specifika různých druhů účetních knih

Vice

Optimalizace DPFO – skutečné výdaje vs. výdaje procentem z příjmů

V tomto videu si nejdřív řekneme kdy je výhodnější uplatnit si skutečné výdaje a kdy výdaje procentem z příjmů, jaký je mezi nimi rozdíl a vše si opět ukážeme na názorném příkladu včetně vyplnění všech formulářů – DP, SP, ZP. Veškeré formuláře z videa si můžete stáhnout viz níže. Obsah: rozdíl mezi skutečnými výdaji a výdaji

Vice

Účtování při založení s.r.o.

V tomto videu si nejdřív řekneme nějaké poznávací znaky s.r.o., vysvětlíme si, co je to základní kapitál, co si počít s výdaji, které má podnikatel ještě před založením společnosti a jak je pak do nové společnosti dostane, jak zahájíme účtování. Všechno si postupně názorně ukážeme na takovém komplexním příkladu založení firmy. Obsah: hlavní rysy společnosti s ručením

Vice

Úvod do DPH #6 – Registrace za identifikovanou osobu

Tento díl postupně rozebere všechny případy, kdy osobám povinným k dani vzniká povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba, ale také možnosti dobrovolné registrace.  Obsah: povinná registrace za identifikovanou osobu podle §6g-i koho se registrace týká kdy vzniká povinnost k registraci dobrovolná registrace za identifikovanou osobu podle §6j-l termín podání žádosti o registraci odkdy identifikovaná osoba

Vice

Úvod do DPH #5 – Registrace za plátce II. část

V minulém díle jsme si prošli nejčastější důvod povinné registrace za plátce DPH. Existují ale i další situace, ve kterých se musíme registrovat a ty si projdeme v tomto díle seriálu.   Obsah: povinná registrace za plátce podle §6b-e kdy vzniká povinnost k registraci dobrovolná registrace za plátce podle §6f termín podání žádosti o registraci

Vice

Pin It on Pinterest