#7 RF – Kdo může být účetní jednotkou?

#7 Rychlá fakta: Kdo může být účetní jednotkou?

PRÁVNICKÉ OSOBY

– korporace, fundace nebo ústavy

ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY A JEDNOTKY

– které jsou povinny vést účetnictví, pokud na území ČR podnikají, případně provozují činnost podle zvláštních právních předpisů organizační složky státu – ministerstva, soudy, státní zastupitelství, NKÚ, Kancelář senátu, Kancelář poslanecké sněmovny a další

FYZICKÉ OSOBY

– v případě že:

  • překročí obrat 25 mil. Kč za kalendářní rok
  • FO, které se rozhodnou vést účetnictví
  • FO, které jsou podnikateli a společníky sdruženými ve společnosti, kde alespoň jeden z těchto sdružených společníků je účetní jednotkou
  • FO, kterým tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis

účetní jednotky BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

– svěřenecké fondy, určité investiční a penzijní fondy

Facebook Comments

Pin It on Pinterest