Dotazník a datová matice

Zde jsou uvedena veškerá témata z kategorie o dotazování, dotaznících a tvorbě datové matice a jejich stručný obsah, abyste měli představu, čím se v konkrétních videonávodech zabývám. Pro přesměrování na dané video stačí kliknout na jeho název.


Tvorba dotazníku 

 • zásady správného dotazování
 • časté chyby
 • struktura dotazníku
 • typy otázek

Kódování dat 

 • kódování uzavřených otázek
 • kódování polouzavřených otázek
 • kódování otevřených otázek
 • kódování škál

Tvorba datové matice

 • převedení dat zjištěných dotazováním do datové matice v excelu
 • úprava datové matice

Vyplnto.cz

 • tvorba dotazníku na vyplnto.cz
 • úprava datové matice z vyplnto.cz

Sémantický diferenciál

 • kódování sémantického diferenciálu
 • tvorba grafu v Excelu

Poziční mapa

 • kvadranty poziční mapy
 • kódování spokojenost vs. významnost
 • výpočet koeficientů významnosti a indexů spokojenosti
 • vytvoření grafu poziční mapy v Excelu

Pin It on Pinterest