Tag Archives: Output

Práce s výstupy SPSS 3. část – Output: Pivotace

Obsah videa: Transpozice (přehození) řádků a sloupců (0:28) Vrstvy (1:05) Video: Úprava tabulek 3. Pivotace Poněkud zvláštní, nic moc neříkající výraz. Angličtina nám trochu napovídá, že se jedná o nějaké otáčení. Ti, co už se setkali s kontingenčními tabulkami (Pivot Tables), už asi víc než jen tuší. V podstatě budeme mít co dočinění s pivotními

Vice

Práce s výstupy SPSS 2. část – Output: Formátování tabulek

Obsah videa: Formátování textu (0:16) Formátování buňky (1:26) Formátování tabulky (2:45) Vytvoření šablony tabulky (7:42) Další úpravy formátu tabulky (11:27) Video: Úprava tabulek 2. Formátování tabulek 2.1 Formátování textu Aktivujeme tabulku poklepáním, v nabídce klikneme na View – Toolbar. Zobrazí se nám lišta s nástroji pro úpravu tabulky. Pro text ve vybraných buňkách zde můžete

Vice

Práce s výstupy SPSS 1. část – Output: Obecné úpravy tabulek

Obsah videa: Označení obsahu (1:05) Přesun řádků, sloupců (4:25) Seskupování (6:28) Skrytí části tabulky (7:50) Zobrazení pomocné mřížky (9:08) Možnosti zobrazení názvů tabulek a proměnných (9:40) Najít/nahradit (11:06) Vložení nadpisu, komentáře, poznámky (12:09) Video: Práce s výstupy Většinu výstupů v Outputu budete mít ve formě tabulek (tzv. pivotních tabulek), méně pak ve formě grafů. V

Vice

Pracovní prostředí SPSS 2. část – Výstupové okno

Obsah videa: orientace v Outputu (0:24) export dat (4:47) Video: 2. Výstupové okno (Output) Do Outputu se vám budou generovat veškeré výsledky procesů a analýz od frekvenčních tabulek po grafy a textová hlášení. Zkrátka cokoli v SPSS provedete se zaznamená do výstupového okna. Tyto výsledky (tabulky, grafy) můžete různě editovat, upravovat jejich vzhled, apod. V

Vice

Pin It on Pinterest