#8 RF – KATEGORIZACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

#8 Rychlá fakta: Kategorizace účetních jednotek

                                    AKTIVA                           OBRAT                      ZAMĚSTNANCI

MIKRO                     9 mil. Kč                         18 mil. Kč                              10

MALÁ                       9-100 mil. Kč                 18-200 mil. Kč                    10-50

STŘEDNÍ                 100-500 mil. Kč             200-1000 mil. Kč              50-250

VELKÁ                      nad 500 mil. Kč             nad 1000 mil. Kč              nad 250

VELKÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY – subjekty veřejného zájmu

– banky, pojišťovny, zajišťovny, spořitelní a úvěrní družstva, emitenti investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu

VELKÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY – vybrané účetní jednotky

– organizační složky státu, stádní fondy, územní samosprávné celky, Pozemkový fond ČR, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny aj.

 

Facebook Comments

Pin It on Pinterest