#9 RF – SPECIFIKA KATEGORIÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK

#9 Rychlá fakta: Specifika kategorií účetních jednotek

MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKY

 • nepodléhají povinnému auditu
 • nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát
 • nemusí sestavovat výkazy o peněžních tocích a výkazy o změnách ve vlastním kapitálu

MALÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY – neauditované

 • nejsou povinny zveřejnit výkaz zisků a ztrát
 • mohou sestavovat účetní závěrku ve zkráceném
 • rozsahu

MALÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY – auditované

 • sestavují účetní závěrku v plném rozsahu
 • spolu s ostatními výkazy zveřejňují také výroční zprávu

STŘEDNÍ A VELKÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY

 • podléhají auditu vždy
 • musí sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu
 • musí sestavovat přehled o peněžních tocích
 • musí sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu
 • musí zveřejňovat výroční zprávu

Facebook Comments

Pin It on Pinterest