Tag Archives: účetnictví

Úvod do účetnictví – Náklady, výnosy a výkaz zisků a ztrát

Náklady a výnosy patří k účtování každé účetní jednotky – podíváme se na vysvětlení těchto pojmů, které jsou často chybně zaměňovány s pojmy příjem a výdaj. Ukážeme si, jak se na výsledkových účtech účtuje, jak se zisk nebo ztráta vykazuje ve výkazu zisků a ztrát a jakým způsobem se promítnou náklady a výnosy do rozvahy.

Vice

Př. DPH #10.1 – Dodání zboží na dálku (e-shop)

Ukázka postupů v případě prodeje zboží na dálku prostřednictvím online e-shopu se spotřebním zbožím – zvláštní režim jednoho správního místa. Rozdíl oproti osvobozenému dodání zboží do jiného členského státu EU osobě registrované k dani podle §64 ZoDPH. Obsah: prodej zboží na dálku zvláštní režim jednoho správního místa dodání zboží do jiného členského státu EU Video:

Vice

Úvod do DPH #10 – Místo plnění u zboží

První část teorie k místu plnění představuje zboží – dodání zboží i pořízení zboží z jiného členského státu, v tuzemsku, i ve vztahu k třetím zemím. Obsah: dodání zboží bez přepravy/s přepravou na palubách dopravních prostředků s instalací a montáží dodání nemovité věci plynu, elektřiny, tepla a chladu prodej zboží na dálku zvláštní režim jednoho

Vice

Úvod do DPH #9 – Míst plnění – význam

Úvodní slovo k rozsáhlejší kapitole DPH – místu plnění. Vysvětlení obecně, co to je a co znamená správné určení místa plnění. Také si řekneme, na jaké faktory se musíme ohlížet při určování místa plnění. Obsah: význam místa plnění obecně faktory ovlivňující určení místa plnění na co si dávat pozor Video: Předchozí díl: Úvod do DPH

Vice

Úvod do DPH #7 – Náležitosti daňových dokladů

V tomto videu si vysvětlíme vše ohledně daňových dokladů – především jejich podstatné náležitosti a jak se liší od zjednodušených daňových dokladů, zálohových faktur, proforma faktur nebo opravných daňových dokladů. Obsah: co je daňový doklad kdo ho vystavuje a kdy co musí obsahovat jak se archivují co je zjednodušený doklad a jaké má náležitosti rozdíl

Vice

Úvod do účetnictví – druhy účetních knih

Účetní knihy slouží k zobrazení, vyhledávání, filtrování, porovnávání a kontrolování různých účetních případů. V tomto dílu se blíže podíváme na různé druhy účetních knih a evidencí, které v účetnictví používáme, ukážeme si, jak vypadají, čím se od sebe jednotlivé účetní knihy liší a vysvětlíme si princip práce s nimi. Obsah: specifika různých druhů účetních knih

Vice

Optimalizace DPFO – skutečné výdaje vs. výdaje procentem z příjmů

V tomto videu si nejdřív řekneme kdy je výhodnější uplatnit si skutečné výdaje a kdy výdaje procentem z příjmů, jaký je mezi nimi rozdíl a vše si opět ukážeme na názorném příkladu včetně vyplnění všech formulářů – DP, SP, ZP. Veškeré formuláře z videa si můžete stáhnout viz níže. Obsah: rozdíl mezi skutečnými výdaji a výdaji

Vice

Pin It on Pinterest