Úvod do účetnictví – Dlouhodobý majetek – I. Úvod

Začínáme rozsáhlou kapitolu o dlouhodobém majetku – v této první části si vysvětlíme, co všechno je za dlouhodobý majetek považováno, jak se oceňuje a jaké kategorie dlouhodobého majetku rozlišujeme.

Obsah:

  • co je dlouhodobý majetek
  • hlediska posuzování DM
  • oceňování DM
  • rozdělení DM
  • způsoby pořízení DM
  • způsoby vyřazení DM

Video:

Předchozí díl: ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ #6 – DPH – PRINCIP, ÚČTOVÁNÍ

Facebook Comments

Pin It on Pinterest