Category Archives: Účetnictví a daňová evidence

#8 O&O – Podmínka osvobození při dodání zboží podle §64

#8 Příklady, otázky & odpovědi: Podmínka osvobození při dodání zboží podle §64 Česká firma, plátce daně, dodá zboží za úplatu švýcarskému podnikateli, který ale není v jiném členském státě registrován k dani. Zboží bylo přepraveno z ČR do Rakouska. V tomto příkladu není splněna podmínka, že zboží je dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě – tzn. nejedná se o plnění

Vice

Úvod do účetnictví – Náklady, výnosy a výkaz zisků a ztrát

Náklady a výnosy patří k účtování každé účetní jednotky – podíváme se na vysvětlení těchto pojmů, které jsou často chybně zaměňovány s pojmy příjem a výdaj. Ukážeme si, jak se na výsledkových účtech účtuje, jak se zisk nebo ztráta vykazuje ve výkazu zisků a ztrát a jakým způsobem se promítnou náklady a výnosy do rozvahy.

Vice

#7 O&O – Dodání zboží s instalací či montáží

#7 Příklady, otázky & odpovědi: Dodání zboží s instalací či montáží Německá firma dodává českému plátci zboží ze skladu umístěného v Berlíně. Dodávka zboží je spojena s jeho instalací nebo montáží, kterou zajišťuje německá firma. Přepravu zboží z Berlína zajišťuje také německá firma. Zboží je instalováno (smontováno) v areálu českého plátce v ČR. Místo plnění je v ČR. V daném případě

Vice

#6 RF – Dodání zboží na dálku

#6 Rychlá fakta – UCE: Dodání zboží na dálku Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo mimo území EU a provozovnu pouze v jednom členském státě, zboží

Vice

Př. DPH #10.1 – Dodání zboží na dálku (e-shop)

Ukázka postupů v případě prodeje zboží na dálku prostřednictvím online e-shopu se spotřebním zbožím – zvláštní režim jednoho správního místa. Rozdíl oproti osvobozenému dodání zboží do jiného členského státu EU osobě registrované k dani podle §64 ZoDPH. Obsah: prodej zboží na dálku zvláštní režim jednoho správního místa dodání zboží do jiného členského státu EU Video:

Vice

#6 O&O – Prodej zboží na dálku z JČS EU do tuzemska

#6 Příklady, otázky & odpovědi: Prodej zboží na dálku z JČS EU do tuzemska Osoba registrovaná k dani na Slovensku (tzn. JČS EU) dodává zboží do ČR formou prodeje zboží na dálku (tzn. osobám nepovinným k dani) a překročí limit 10.000 EUR pro přenesení místa plnění do ČR. Musí proto začít z takto dodávaného zboží odvádět českou daň.

Vice

Úvod do DPH #10 – Místo plnění u zboží

První část teorie k místu plnění představuje zboží – dodání zboží i pořízení zboží z jiného členského státu, v tuzemsku, i ve vztahu k třetím zemím. Obsah: dodání zboží bez přepravy/s přepravou na palubách dopravních prostředků s instalací a montáží dodání nemovité věci plynu, elektřiny, tepla a chladu prodej zboží na dálku zvláštní režim jednoho

Vice

#5 O&O – Výdajový paušál na dopravu

#5 Příklady, otázky & odpovědi: Výdajový paušál na dopravu OSVČ vede daňovou evidenci a pořídila osobní automobil, který zařadila do svého majetku. Automobil pronajímá fyzické osobě za 4.500 Kč měsíčně. Nyní řeší otázku, zda si může v tomto případě dát do výdajů 5.000 Kč měsíčně paušál na pohonné hmoty. Odpověď je bohužel záporná, protože paušální výdaj

Vice

#4 O&O – DPFO: Manželé – uplatnění úroků z hypotéky

#4 Příklady, otázky & odpovědi: DPFO – Manželé – uplatnění úroků z hypotéky Manželé mají společnou hypotéku na byt, ve kterém bydlí společně se svými dětmi. Za rok 2021 zaplatili úroky hypotéčního úvěru ve výši 37 564 Kč. Manžel podniká, manželka je zaměstnaná na hlavní pracovní poměr. Kdo si úroky může uplatnit jako odpočet základu

Vice

Pin It on Pinterest