Microsoft Word

Číslování stránek

 • číslování až od určité strany – vytváření oddílů
 • střídání číslovaných a nečíslovaných částí

Tvorba obsahu 

 • hierarchie nadpisů
 • vytvoření stylů
 • víceúrovňové číslování
 • propojení číslování se styly a tvorba obsahu

Jak napsat formální dopis ve Wordu

 • rozložení a náležitosti formálního dopisu 
 • formátování odstavce
 • záhlaví – vkládání obrázku 

Jak vytvořit tabulku ve Wordu

 • vkládání tabulek z Excelu 
 • tvorba tabulky přímo ve Wordu
 • přidávání sloupců a řádků
 • mazání dat, sloupců a řádků 
 • slučování buněk 
 • vkládání obrázků a ikon do tabulky 
 • formátování textu, ohraničení a buněk 
 • časté problémy a užitečné tipy 

Odkazy ve Wordu

 • odkazování na webové stránky
 • odkazování pomocí obsahu
 • odkazování v rámci dokumentu Word 
 • odkazování na jiné soubory v počítači 

Pin It on Pinterest