Analýza spokojenosti a chování zákazníků na trhu kin

analýza spokojenosti a chování zákazníků

Videoseriál mapující zpracování dotazníkového šetření na téma Analýza spokojenosti a chování zákazníků na trhu kin. Dotazník byl vytvořen a publikován prostřednictvím webového portálu vyplnto.cz, který je zadavatelem a sponzorem tohoto seriálu. Níže je uveden stručný obsah videoseriálu a pro přesměrování na jednotlivé videonávody a materiály stačí kliknout na název daného dílu.

1. díl: Úvod a obsah seriálu

Představení seriálu a autorů. Komu je seriál určen, co přesně bude jeho obsahem a jakým způsobem bude probíhat.

2. díl: Obecné zásady pro tvorbu dotazníku

Účel a cíl dotazování, zásady správného dotazování, časté chyby při dotazování, obecná struktura dotazníku a jednotlivé otázky, kdy je použít a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.

3. díl: Tvorba dotazníku

Tvorba konkrétního dotazníku na téma Analýza spokojenosti a chování zákazníků na trhu kin a porovnání sítě multikin CineStar a CINEMA CITY, se kterým se bude pracovat po celou dobu videoseriálu. Vysvětlení strukturování dotazníku a určení typu jednotlivých otázek/proměnných. Upozornění na časté chyby a další užitečné tipy pro tvorbu dotazníku.

4. díl: Umístění dotazníku na vyplnto.cz

Seznámení se s portálem vyplnto.cz, vytváření nového průzkumu, jeho základní nastavení, tvorba jednotlivých otázek, nastavování větvení a konečná kontrola a spuštění sběru dat.

5. díl: Základní statistické a marketingové pojmy

Typy marketingových výzkumů, základní statistické a marketingové pojmy, jednotlivé typy proměnných, kategorizace dat, četnosti, kvantily a boxplot (krabicový diagram s vousy), ukazatelé statistické deskripce (ukazatelé střední hodnoty, rozložení a koncentrace)

6. díl: Kódování dat

Kódování a jeho význam při zpracovávání dat, seznámení se s datovou maticí, kódování uzavřených otázek a škál, kódování polouzavřených otázek, kódování otevřených otázek.

7. díl: Stažení dat a úprava datové matice

Stažení dat z vyplnto.cz, seznámení se s datovou maticí z vyplnto.cz a její následné úpravy pro vyhodnocování dat v Excelu.

8. díl: Tabulky

Zásady správné tvorby tabulek, frekvenční tabulky, kontingenční tabulky, tabulky statistické deskripce, tabulky spokojenosti, podmíněné formátování, tvorba šablony tabulek pro jejich rychlé formátování v Excelu.

9. díl: Grafy

Význam prezentace dat pomocí grafů, zásady správné tvorby grafů, představení jednotlivých typů grafů a způsobů jejich využití, časté chyby při tvorbě a používání grafů, tvorba šablony grafů pro jejich rychlé formátování v Excelu.

10. díl: Zpracování dat v Excelu – třídění I. stupně

Tvorba výsledků třídění I. stupně pro alternativní, selektivní a číselné proměnné, výpočty jednotlivých typů četností, tvorba frekvenčních tabulek a grafů pro výsledky třídění I. stupně, tvorba krabicového diagramu (boxplotu), tvorba histogramů, výpočty a interpretace ukazatelů popisné statistiky.

11. díl: Zpracování dat v Excelu – třídění II. stupně

Tvorba výsledků třídění II. stupně – alternativních, selektivních a číselných otázek, filtrace – třídění dle vybraných třídících znaků, tvorba kontingenčních tabulek, tvorba grafů pro výsledky třídění II. stupně.

12. díl: Sémantický diferenciál

Vysvětlení a význam sémantického diferenciálu, výpočty průměrů pro základní sémantický diferenciál v Excelu i v SPSS, výpočty průměrů pro sémantický diferenciál s třídícím znakem v Excelu (pomocí databázové funkce DPRŮMĚR) i v SPSS (pomocí Split File), tvorba grafu sémantického diferenciálu v Excelu, interpretace získaných výsledků.

13. díl: Poziční mapa

Účel poziční mapy a vysvětlení jednotlivých kvadrantů, výpočet indexů spokojenosti a koeficientů významnosti, tvorba grafu poziční mapy v Excelu.

14. díl: SPSS – Příprava, nahrání a úprava datové matice

Seznámení se se statistickým programem IBM SPSS, import dat z Excelu, základní nastavení a úpravy v SPSS, popis funkcí jednotlivých charakteristik ve sloupcích proměnných.

BONUS č. 1: Kódování selektivních otázek

Další způsob kódování selektivních otázek – pomocí jedničkového kódu. Video obsahuje jednak vysvětlení principu tohoto způsobu kódování a jednak názorné použití na reálném příkladu jak v prostředí MS Excelu tak v SPSS Statistics.

BONUS č. 2: Absolutní četnosti pomocí funkce COUNTIF v Excelu

Jednodušší a rychlejší způsob výpočtu absolutních četností než výpočet pomocí funkce ČETNOSTI.

 

DÁLE JEŠTĚ VYJDE:

15. díl: Zpracování dat v SPSS – třídění I. stupně

16. díl: Zpracování dat v SPSS – třídění II. stupně

a další

Pin It on Pinterest