#8 O&O – Podmínka osvobození při dodání zboží podle §64

#8 Příklady, otázky & odpovědi: Podmínka osvobození při dodání zboží podle §64

Česká firma, plátce daně, dodá zboží za úplatu švýcarskému podnikateli, který ale není v jiném členském státě registrován k dani. Zboží bylo přepraveno z ČR do Rakouska.

  • V tomto příkladu není splněna podmínka, že zboží je dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě – tzn. nejedná se o plnění osvobozené od daně, a proto bude český podnikatel postupovat u dodání zboží tak, jako by se jednalo o klasické zdanitelné plnění, s místem plnění v tuzemsku. To znamená, že uplatní české DPH na výstupu.

Související video: Úvod do DPH #10 – Místo plnění u zboží

Facebook Comments

Pin It on Pinterest