Digital Art – The Mother’s Day 2023

Zdravím všechny a především matky! Tento den a tato kresba patří Vám, protože máte tu nejtěžší a nejdůležitější práci na světě. Bůh Vám žehnej a děkuji.
Přátelé, pokud můžete, obejměte dnes svou mámu.
Mary

Rozměry: 423 x 550 mm (5000 x 6500 px)
Rozlišení: 300 dpi
Celkový čas: 3,5 hod


ENG: Hello everyone and especially Mothers! This Day and this Painting belongs to you, because you have the hardest and the most important job in the world. God bless you and thank you. Friends, if you can, hug your mum today.
Mary

Size: 16,66 x 21,66 inches (5000 x 6500 px)
Resolution: 300 dpi
Real time: 3,5 h


Video:

Facebook Comments

Pin It on Pinterest