#5 RF – Dodání zboží OPD REG v JČS §64

#5 Rychlá fakta – UCE: Dodání zboží OPD REG v JČS – §64 zákona o DPH – podmínky osvobození

Dodání zboží plátcem do jiného členského státu EU osobě registrované k dani v jiném členském státě, která jedná jako taková a pro kterou je toto zboží v jiném členském státě předmětem daně, je podle § 64 zákona o DPH osvobozeno od daně, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • zboží je fyzicky přepraveno do jiného členského státu dodavatelem, odběratelem nebo jimi zmocněnou třetí osobou
  • plátce musí mít od odběratele doloženo DIČ nejpozději k okamžiku povinnosti přiznat daň
  • dodání zboží musí být vykázáno v souhrnném hlášení dodavatele s kódem 0 (v daňovém přiznání se uvádí na řádku 20)

Související video: Úvod do DPH #10 – Místo plnění u zboží

Facebook Comments

Pin It on Pinterest