Úvod do DPH #1 – Co je DPH, princip, účtování

V tomto prvním díle výukové série Úvod do DPH se seznámíme obecně s nejznámější nepřímou daní – daní z přidané hodnoty (DPH). Řekneme si, co je to vlastně za daň, jak ji platíme, jak ji dělíme, jak ji účtujeme i jak ji vykazujeme.

Obsah:

  • Co je DPH – princip
  • daňová povinnost
  • nárok na odpočet
  • zdaňovací období
  • sazby DPH
  • nadměrný odpočet
  • základy účtování DPH
  • názorné příklady

Video:

Následující díl: ÚVOD DO DPH #2 – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POJMY

Opáčko:

DPH neboli daň z přidané hodnoty je hlavní nepřímou daní. Platíme ji všichni bez rozdílu, ať už podnikáme nebo ne, a ať o tom víme nebo ne. Je zakomponovaná do většiny výrobků a služeb, takže ji platíme takto nepřímo při nákupu každodenních potřeb.

Pokud je tedy daná osoba plátce daně, musí za daných podmínek k hodnotě svých výrobků nebo služeb připočíst určitou výši daně. Tuto celkovou cenu s daní naúčtuje odběrateli a daň odvádí finančnímu úřadu – tomu se říká daňová povinnost. A naopak z nakoupených výrobků a služeb si ji zase za určitých podmínek může nárokovat od státu zpět – tj. nárok na odpočet.

Zdaňovací období

Každé zdaňovací období, kterým je zpravidla kalendářní měsíc, výjimečně čtvrtletí, se spočítají daňové povinnosti a nároky na odpočet, vyplní se daňové přiznání, kontrolní hlášení, popř. i souhrnné hlášení a tyto dokumenty musíme poslat na finanční úřad do 25. dne následujícího měsíce. A pokud máme daňovou povinnost, tak do tohoto termínu DPH musíme také zaplatit.

Sazby DPH

V současné době máme v ČR základní sazbu daně ve výši 21 % a pak dvě snížené sazby, první ve výši 15 % a druhou ve výši 10 %. Základní sazbu musí plátce používat, pokud mu zákon neurčí jinak.

Na jaké služby se uplatní 15% sazba daně určí příloha č. 2 zákona o DPH.
Na jaké zboží se uplatní 15% sazba daně určí příloha č. 3 zákona o DPH.
Na jaké služby se uplatní 10% sazba daně určí příloha č. 2a zákona o DPH.
Na jaké zboží se uplatní 10% sazba daně určí příloha č. 3a zákona o DPH.

Daň na výstupu

Uskutečněná plnění (tzn. služby nebo zboží, které poskytnu odběrateli) zatížíme daní na výstupu, kterou musíme odvést FÚ (výstupy – jsou to služby a zboží, které vystupuje z mojí firmy pryč, vystavuji faktury nebo pokladní doklady).

Např. poskytnu grafické služby v hodnotě 1500 Kč – zatížím je 21% sazbou daně – tzn. 1500 * 1,21 = 1815 Kč. Daň 315 Kč je třeba odvést státu.

Daň na vstupu

Z přijatých plnění od plátců (tzn. služby a zboží, které nakupujeme od dodavatelů), která jsou zatížená daní na vstupu, si můžeme DPH nárokovat (vstupy – hodnoty, které vstupují do mojí firmy).

Např. platím programátorovi za úpravu webu 1210 Kč. Programátor je plátce a tato částka obsahuje 1000 Kč, tj. základ daně (skutečná cena jeho služby), a 210 Kč, tj. 21 % DPH. Dodavateli zaplatím celou částku 1210 Kč, ale to DPH si můžu nárokovat od FÚ zpátky prostřednictvím daňového přiznání.

Účtování DPH

O DPH účtujeme na účtu 343.
Daň na výstupu se účtuje na straně dal tohoto účtu.

Např. poskytnutí grafických služeb:
1500 Kč     311/602
315 Kč       311/343

DPH na vstupu se účtuje na stranu má dáti účtu 343.

Např. přijetí programátorských služeb:
1000 Kč    518/321
210 Kč      343/321

Pokud je suma DPH na výstupu v daném zdaňovacím období (měsíc, čtvrtletí) větší než suma DPH na vstupu – vznikla nám daňová povinnost – a rozdíl mezi DPH na výstupu a DPH na vstupu musíme odvést FÚ.

Pokud je suma DPH na výstupu v daném zdaňovacím období (měsíc, čtvrtletí) menší než suma DPH na vstupu – vznikl nám nadměrný odpočet – a rozdíl nám FÚ vrátí zpátky.

Plátce vs. neplátce

Pokud jsem plátce DPH, ale nakupuju něco od neplátce (na jeho dokladu žádné DPH vyčísleno nebude), tak tu celkovou cenu účtují na účet nákladů a o DPH vůbec neúčtuji (žádné není). Nemůžu si tedy uplatnit žádný odpočet.

A naopak pokud já jsem neplátce a nakupuji něco od plátce DPH, tak přestože je DPH na přijaté faktuře vyčísleno, účtuji jen celkovou částku do nákladů a o DPH neúčtuji.

Následující díl: ÚVOD DO DPH #2 – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POJMY

Facebook Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest