Úvod do DPH #2 – Nejdůležitější pojmy

V tomto videu se seznámíme s nejdůležitější terminologií související s DPH. V minulém videu už jsme se seznámili s daní z přidané hodnoty a s několika pojmy jako je zdaňovací období, daňová povinnost a nadměrný odpočet. Nyní je čas přidat další důležité pojmy, bez kterých bychom se v zákoně o DPH nemohli orientovat.

Obsah:

 • osoba povinná k dani
 • osoba nepovinná k dani
 • osoba neusazená v tuzemsku
 • ekonomická činnost
 • plátce, neplátce, osoba registrovaná v JČS
 • identifikovaná osoba
 • místo plnění
 • osvobozená plnění
 • dodání zboží do EU, vývoz
 • pořízení zboží z EU, dovoz

Video:

Předchozí díl: ÚVOD DO DPH #1 – CO JE DPH, PRINCIP, ÚČTOVÁNÍ

Následující díl: ÚVOD DO DPH #3 – PŘEDMĚT DPH

Opáčko:

OPD – osoba povinná k dani

OPD máme v zákoně vymezeny v §5 jako osobu, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. 

OPD neboli osoba povinná k DPH je široký pojem – a pozor nepleťte si to s plátcem DPH, který sice je OPD ale jen jednou z mnoha. OPD pojímá kromě plátců i další osoby, jako neplátce, identifikované osoby, osoby registrované v jiných členských státech, atd. Ale OPD není zaměstnanec – ten nevykonává ekonomickou činnost samostatně.

EČ – Ekonomická činnost

Ekonomická činnost je také velmi široký pojem, který zahrnuje nejen výrobu, obchod, poskytování služeb, ale jsou to také činnosti s tím související např. různá přípravná činnost, pořízení majetku nebo materiálu, patří sem činnost vědců, umělců, spisovatelů, lékařů, právníků, využití hmotného i nehmotného majetku pro získávání pravidelného příjmu, tedy nájmy. Patří sem poskytování práv průmyslového vlastnictví a autorské honoráře. Ekonomickou činností není činnost zaměstnanecká na základě pracovněprávního vztahu.  

Osoba nepovinná k dani

Jako fyzická osoba je to v drtivé většině případů občan. Jako právnická osoba to jsou různé organizační složky státu (školství, zdravotnictví), neziskové organizace, zájmové organizace a sdružení (zahrádkářů, turistiky).

Osoba neusazená v tuzemsku

Osoby povinné k dani, které v ČR nemají sídlo ani provozovnu. Nebo tu mají provozovnu, ale ta se daného plnění zrovna neúčastní. A tyto osoby poskytují služby nebo dodávají zboží do ČR s místem plnění v tuzemsku. Mohou to být fyzické i právnické – registrované k dani v jiných členských státech, neregistrované k dani v jiných členských státech, a taky osoby ze třetí země.

Plátce, neplátce vs. osoba REG v JČS, neregistrovaná

Plátce i neplátce jsou osoby povinné k dani. S plátcovstvím vzniká celá řada povinností, jako např. vedení své daňové evidence či účetnictví pro potřeby DPH, zdaňování svých plnění, podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení, souhrnných hlášení a celá řada dalších úkonů. Ale také má např. nárok na odpočet.

Pojem plátce je ryze český pojem. Znamená osobu registrovanou k dani v ČR. Je to specifický pojem, aby se tak odlišili osoby registrované v jiných členských státech. A osoby registrované v jiných členských státech se u nás mohou stát plátci, a naopak my u nich.

Osoba registrovaná k dani, plátce, je osoba, které bylo přiděleno DIČ pro účely DPH v rámci obchodování mezi členskými státy EU. Těch registrací můžeme mít i více. Můžeme být registrováni nejen v ČR, ale i v dalších členských zemích EU.

Identifikovaná osoba

Rozdíl mezi plátcem a identifikovanou osobou je v tom, že identifikované osobě vznikají povinnosti ve vztahu k DPH jen v případě přeshraničních plnění a za určitých podmínek. Jsou to např. případy pořízení zboží z jiného členského státu, nebo přijetí služby z jiného členského státu nebo ze třetích zemí, nebo i poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě.

V případě tuzemských plnění vystupujeme v podstatě pořád jako neplátce. Čili vystavujeme doklady bez DPH a neuplatňujeme si nárok na odpočet a neuvádíme tato tuzemská plnění v daňovém přiznání.

Pokud už jste plátcem, nemůžete se stát identifikovanou osobou, ale naopak ano. Takže jste nejdřív neplátce, pak se můžete stát buď rovnou plátcem anebo nejdřív identifikovanou osobou a pak až plátcem.

Místo plnění

Místo plnění je určujícím faktorem, zda dané plnění (např. poskytnutí služby nebo dodání zboží) je předmětem české daně či nikoli – čili říká nám, kde se bude danit. A to má samozřejmě dopady na to, zda nám z toho plnění vyplývají nějaké registrační povinnosti, má to vliv na to, kam přesně v daňovém přiznání budeme dané plnění uvádět, zda budeme muset vyplňovat i další dokumenty jako např. souhrnné hlášení, zda budeme muset na fakturách uvádět nějaké speciální poznámky apod.

Osvobozená plnění

Ekonomické činnosti:

 • s místem plnění mimo ČR, která nejsou předmětem české daně
 • s místem plnění v ČR – tj. zdanitelná plnění nebo osvobozená plnění
Osvobozená plnění s nárokem na odpočet (§63)

Když poskytujeme takováto plnění, tak je nedaníme, DPH je nulové, uvádíme je do daňového přiznání do příslušných řádků, ale můžeme si nárokovat odpočet daně na vstupu u plnění, která nakupujeme, abychom mohli tato svá osvobozená plnění poskytovat.

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51)

Pokud poskytujeme tato plnění, tak je nedaníme, ale ani si k nim nemůžeme nárokovat odpočet daně na vstupu.

Dodání zboží §64 vs. vývoz §66

Dodání zboží znamená jeho pohyb v rámci EU. Dodáváme zboží do jiného členského státu.

Vývoz znamená výstup zboží z EU do světa, do třetích zemí.  

Pořízení zboží §16 vs. dovoz §23

Pořízení zboží z jiného členského státu EU je pohyb zboží např. ze Slovenska do Česka.

Dovoz zboží je vstup zboží ze třetí země na území EU, např. když do ČR dovezeme zboží z Ameriky.

Předchozí díl: ÚVOD DO DPH #1 – CO JE DPH, PRINCIP, ÚČTOVÁNÍ

Následující díl: ÚVOD DO DPH #3 – PŘEDMĚT DPH

Facebook Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest