Úvod do DPH #6 – Registrace za identifikovanou osobu

Tento díl postupně rozebere všechny případy, kdy osobám povinným k dani vzniká povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba, ale také možnosti dobrovolné registrace. 

Obsah:

 • povinná registrace za identifikovanou osobu podle §6g-i
 • koho se registrace týká
 • kdy vzniká povinnost k registraci
 • dobrovolná registrace za identifikovanou osobu podle §6j-l
 • termín podání žádosti o registraci
 • odkdy identifikovaná osoba vzniká
 • názorné příklady s mapkami

Video:

Předchozí díl: Úvod do DPH #5 – Registrace za plátce – 2. část

Následující díl: Úvod do DPH #7 – Náležitosti daňových dokladů

Opáčko:

Povinná registrace za IO je uvedena v §6g – 6i zákona o DPH. Přihlášku příslušnému FÚ musíme podat do 15. dne ode dne, kdy nám tato povinnost vznikla.
Dobrovolná registrace za IO je upravena v §6j-l zákona o DPH

IO se pro tuzemský obchodní styk chová jako neplátce (svá plnění nezatěžuje daní)
zdaňovacím obdobím identifikované osoby je kalendářní měsíc
IO nemá nárok na odpočet

Daňové přiznání podává jen pokud jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň, tzn. že nulová DP na rozdíl od plátců nepodává. Termín podání je stejný – do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Ve stejné lhůtě je daň splatná.
Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává
Souhrnné hlášení identifikovaná osoba v určitých případech podává

POVINNÁ REGISTRACE ZA IO §6g

Týká se jen:

 • OPD se sídlem v ČR, tzn. českých FO a PO neplátců nebo PO nepovinných k dani
 • OPD se sídlem v ČR, které jinak uskutečňují pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet
 • osvobozených osob, které u nás nejsou plátci, a mají v JČS podobné postavení jako český neplátce u nás

Neplatí pro:

 • ONT – registrované v JČS, které v ČR pořídí zboží z JČS
 • osoby ze 3Z (např. z USA, Ruska, Švýcarska), které v ČR pořídí zboží z JČS

Do hodnoty 326 000 Kč se nezahrnuje:

 • hodnota pořízeného nového dopravního prostředku,
 • zboží, které je předmětem spotřební daně
 • zboží, které je uvedeno v § 2a odst. 1 zákona o DPH – tj. zvláštní režimy

POVINNÁ REGISTRACE ZA IO §6h

OPD neplátce se sídlem nebo provozovnou v ČR je IO, pokud jí ONT:

 • poskytne službu s MP v ČR (§9/1, §10-10d)
 • dodá zboží s instalací či montáží s MP v ČR (§7/3)
 • dodá zboží soustavami nebo sítěmi s MP v ČR (§7a)

Neplatí zde žádný limit – může jít o plnění v hodnotě 1 Kč.

POVINNÁ REGISTRACE ZA IO §6i

 • OPD neplátce se sídlem nebo provozovnou v ČR je IO dnem poskytnutí služby s MP v JČS podle §9/1 (kromě osvobozené služby v JČS)
 • musí podat souhrnné hlášení

DOBROVOLNÁ REGISTRACE ZA IO §6j

MOSS může využít v ČR:

 • Režim EU: OPD, která má v ČR sídlo nebo provozovnu, je plátcem nebo IO a není zaregistrována k MOSS v JČS
 • Režim mimo EU: OPD, která nemá v ČR sídlo ani provozovnu, nemá povinnost být registrována k DPH v žádném členském státě a není zaregistrováno k MOSS v JČS

Celková hodnota prodeje elektronicky poskytovaných služeb nepřesahuje v kalendářním roce 10.000 EUR bez daně (popř. ekvivalent v jiné měně) a nepřesáhla tuto hranici ani v roce předcházejícím. Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí – DP se podává prostřednictvím daňového portálu do 20. dne po skončení zdaňovacího období.

DOBROVOLNÁ REGISTRACE ZA IO §6k

Dobrovolně se může registrovat:

 • OPD se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
 • osvobozená osoba, která není plátcem,
 • OPD, která uskutečňuje pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně,
 • právnická osoba nepovinná k dani

OPD, které se rozhodnou, že pro ně bude předmětem daně i pořízení zboží z jiného členského státu do limitu 326.000 Kč.

DOBROVOLNÁ REGISTRACE ZA IO §6l

 • OPD se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku – neplátci – pokud budou přijímat od ONT službu s MP v tuzemsku, nebo jim bude dodáno zboží s instalací a montáží nebo soustavami a sítěmi.
 • OPD se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku bude poskytovat službu s MP v JČS podle základního pravidla § 9 odst. 1

Facebook Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest