Úvod do účetnictví – Druhy účetních dokladů

Obsah:

 • náležitosti účetních dokladů
 • typy účetních dokladů
 • koloběh účetních dokladů 
 • názorný příklad účtování dokladů v praxi

Video:

Předchozí díl: ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ #2 – DRUHY ÚČTŮ A PRINCIP ÚČTOVÁNÍ

Následující díl: ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ #4 – DRUHY ÚČETNÍCH KNIH

Opáčko:

Náležitosti účetních dokladů:

 • označení účetního dokladu,
 • obsah účetního případu a jeho účastníky,
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • okamžik uskutečnění účetní operace, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
 • podpisový záznam 

Vnitřní účetní doklady

 • Zaznamenávají interní operace firmy – např. se skladem, zaměstnanci, majetkem, apod.
 • Např. příjemky, výdejky, mzdové listy, inventární karty, odpisové plány, aj.

Vnější účetní doklady

 • Představují kontakt s vnějším okolím – s dodavateli a odběrateli, bankami, úřady, apod.
 • Např. faktury, pokladní doklady, výpisy z účtů a úvěrů, aj.

Pokladní doklady

Příjmové – příjem hotovosti do pokladny – např. úhrada faktury vystavené odběrateli, prodej zboží či služeb zákazníkům, úhrada dobropisu
Výdajové – výdej hotovosti z pokladny – např. nákup zboží, materiálu, služeb, úhrada dodavatelské faktury, výplata mezd

Faktury 

Vydané (odběratelské) – za uskutečněná plnění – např. prodej zboží, služeb, materiálu
Přijaté (dodavatelské) – za přijatá plnění – např. nákup materiálu, zboží, služeb
Zálohové – nejsou účetním ani daňovým dokladem. O přijatých či poskytnutých zálohách se účtuje až v souvislosti s platbou. Plátce DPH má povinnost do 15 dnů od přijetí úhrady vystavit daňový doklad.

Výpis z bankovního účtu

Kredit – přijatá platba na bankovním účtu – např. úhrada faktury vystavené odběrateli, prodej zboží či služeb zákazníkům, úhrada dobropisu
Debet – odchozí platba z bankovního účtu – např. nákup zboží, materiálu, služeb, úhrada dodavatelské faktury, výplata mezd

Výpis z úvěrového účtu

popř. splátkový kalendář, úvěrová smlouva

Interní doklady a ostatní dokumenty

 • vnitřní účetní doklady firmy zachycují různé vnitropodnikové operace – mzdy, odpisy, pohyb skladových položek
 • ostatní dokumentace firmy – smlouvy, výkazy, výpisy, reporty, zprávy, potvrzení, oznámení, atd.

Koloběh účetních dokladů

Třídění – faktury vydané, faktury přijaté, pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady, aj.
Kontrola – správnost náležitostí a obsahu
Zaúčtování – zařazení do knih a přiřazení účtů
Archivace –  uskladnění dokladů na bezpečné místo
Skartace – likvidace dokladů po uplynutí povinné doby archivace

Facebook Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest