#1 O&O – Uplatnění výdajů z doby před založením živnosti

#1 Příklady, otázky & odpovědi – Uplatnění výdajů z doby před založením živnosti

Podnikatel, truhlář, si zřídil živnost k 1.7.2021, ale potřebné vybavení a zásoby si nakoupil ještě před zahájením podnikání začátkem roku 2021. Také v listopadu roku 2020 pořídil soustruh za 90 000 Kč, který chce pro svou činnost využívat. Může si nakoupené potřeby uplatnit do podnikatelských daňových výdajů? 

  • Podnikatel si může nakoupené vybavení a zásoby uplatnit jako daňové výdaje roku 2021 na základě doložených dokladů o jejich nákupu (faktury, pokladní doklady, smlouvy) a úhradě (potvrzení z bankovního účtu, pokladní doklad).
  • Soustruh, který nakoupil ještě v roce 2020 vloží do svého podnikání ke dni vzniku živnosti jako dlouhodobý majetek a bude jej odpisovat (opět musí doložit dokumenty o nákupu a úhradě).

Facebook Comments

Pin It on Pinterest