#2 RF – Paušální daň – koho se týká a jak se platí

#2 Rychlá fakta – UCE: Paušální daň – koho se týká a jak se platí

Do paušálního režimu je možné se zaregistrovat od 1. do 10. ledna prostřednictvím oznámení správci daně.

Uplatnit paušální daň může OSVČ, pokud v daném zdaňovacím období:

  1. Má pouze
    • příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč
    • příjmy osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně
    • příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud jejich celková výše nepřekročí 15 000 Kč
  2. Není plátcem DPH a nemá registrační povinnost k DPH (výjimkou je registrační povinnost identifikované osoby)
  3. Není společníkem v. o. s. nebo komplementářem k. s.
  4. Není dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení

Paušální daň zahrnuje minimální pojistné na zdravotní pojištění (pro rok 2022 to je 2627 Kč), minimální pojistné na sociální pojištění zvýšené o 15 % (pro rok 2022 to je 3268 Kč)  a daň z příjmů (pro rok 2022 ve výši 100 Kč).

Zálohy se odvádí do 20. dne příslušného měsíce na účty jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866-účet příslušné matriky FÚ/0710, VS je rodné číslo.

Facebook Comments

Pin It on Pinterest