#4 O&O – DPFO: Manželé – uplatnění úroků z hypotéky

#4 Příklady, otázky & odpovědi: DPFO – Manželé – uplatnění úroků z hypotéky

Manželé mají společnou hypotéku na byt, ve kterém bydlí společně se svými dětmi. Za rok 2021 zaplatili úroky hypotéčního úvěru ve výši 37 564 Kč. Manžel podniká, manželka je zaměstnaná na hlavní pracovní poměr. Kdo si úroky může uplatnit jako odpočet základu daně za rok 2021 a jak?

Existují 3 varianty řešení:

  1. Manžel si uplatní úroky v plné výši ve svém daňovém přiznání k DPFO za rok 2021
  2. Manželka si uplatní úroky v rámci ročního zúčtování u svého zaměstnavatele
  3. Každý z manželů si uplatní polovinu

Podkladem pro odpočet je výroční potvrzení z banky o zaplacených úrocích, čestné prohlášení druhého z manželů, že si úroky neuplatňuje a pokud je to první rok, kdy si úroky uplatňují, tak také kopie smlouvy o hypotéčním úvěru.

Facebook Comments

Pin It on Pinterest