#5 O&O – Výdajový paušál na dopravu

#5 Příklady, otázky & odpovědi: Výdajový paušál na dopravu

OSVČ vede daňovou evidenci a pořídila osobní automobil, který zařadila do svého majetku. Automobil pronajímá fyzické osobě za 4.500 Kč měsíčně. Nyní řeší otázku, zda si může v tomto případě dát do výdajů 5.000 Kč měsíčně paušál na pohonné hmoty.

Odpověď je bohužel záporná, protože paušální výdaj na dopravu je možné uplatnit pouze, pokud poplatník využívá silniční motorové vozidlo pro účel dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a zároveň jej nepřenechá k užívání ani na část měsíce jiné osobě.

Čili nelze auto současně pronajímat formou nájemní smlouvy, popř. smlouvy o výpůjčce  a zároveň si na něj uplatňovat výdajový paušál.

Facebook Comments

Pin It on Pinterest