Úvod do účetnictví – druhy účetních knih

Účetní knihy slouží k zobrazení, vyhledávání, filtrování, porovnávání a kontrolování různých účetních případů. V tomto dílu se blíže podíváme na různé druhy účetních knih a evidencí, které v účetnictví používáme, ukážeme si, jak vypadají, čím se od sebe jednotlivé účetní knihy liší a vysvětlíme si princip práce s nimi.

Obsah:

  • specifika různých druhů účetních knih
  • názorná ukázka jednotlivých účetních knih
  • princip vyhledávání v účetních knihách
  • názorný příklad účtování dokladů do jednotlivých účetních knih

Video:

Předchozí díl: ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ #3 – DRUHY ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Následující díl: ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ #5 – NÁKLADY, VÝNOSY A VZZ

Opáčko:

Hlavní kniha

Hlavní kniha nám umožňuje na účetní případy nahlížet dle věcného kritéria – orientujeme se ne podle času, ale podle účtů neboli obsahu.

Knihy analytických účtů

Knihy analytických účtů rozvádí syntetické údaje (účty) z hlavní knihy.

Např. syntetický účet 311 – odběratelé lze analyticky rozdělit na:

311.100 – odběratelé ČR

311.200 – odběratelé SK

Obratová předvaha

Výkaz, který se hojně využívá při práci na uzávěrkách – za zvolené období sumarizuje všechno, co bylo na účtech zaúčtováno. Dává nám informaci o jejich počátečním stavu, obratech na stranách MD a D a o jejich konečném stavu. Platí zásada, že suma všech částek obratů strany MD všech účtů se musí rovnat sumě všech částek obratů strany dal.

Deník

Deník nám nabízí třídění dle časového kritéria – chronologicky – zobrazí nám účetní operace podle data jejich vzniku. Můžeme mít deník částečný – např. pokladní deník – ale také je deník celkový, kde je zaúčtováno všechno a seřazeno chronologicky – tzn. banka, pokladna, interní doklady, faktury, sklad…

Kniha závazků a kniha pohledávek

Kniha pohledávek zobrazí vystavené faktury za zvolené období, popř. vyfiltruje jen ty, které k danému datu nebyly uhrazeny – slouží tedy pro kontrolu dlužníků.

Kniha závazků zobrazí přijaté faktury za zvolené období, popř. vyfiltruje jen ty, které k danému datu nebyly uhrazeny – slouží jako kontrola, zda máme zaplaceno vše našim dodavatelům.

Kniha DPH

Obsahuje rozpis jednotlivých dokladů, ze kterých se skládá konkrétní suma v konkrétním řádku daňového přiznání. 

Facebook Comments

Pin It on Pinterest